Идва Коледа

Идва Коледа! Милост за  живите,
останали само с едното достойнство.
Идва Коледа! Търсят ли милост
онези, които нямат нищо. И злоба

дори не вирее във техните сънища.
Идва Коледа! Раздайте трошиците
от надежда, любов, милосърдие.
Нахранете бездомните птици!

Идва Коледа! Бог е навсякъде...
И у всеки от нас е посял доброта.
Потърсете я! И може би някога
ще се върне при вас топлината.

Всяка капка любов умножена
ще се върне отново обратно,
щом в душата ви стане студено
и надеждата сетна угасне...

Дочка Василева