Дядо Коледа

Горе, там, където свети
най-лазурната звезда -
Дядо Коледа ще дойде
на двурогата шейна.

Ах, какви ли чудни дари
носи той във тази нощ!
Не бави се, дядо стари,
шибай, шибай с всичка мощ.

Ний те чакаме безсънни
всеки миг и всеки час -
ах, кога ли веч ще звънне
златната шейна пред нас!

Бързай, бързай, дядо стари,
ти през облаци и лед.
И развързвай чудни дари
от големия пакет.

Веса Паспалеева