По Коледа

По Коледа отваряме сърцата си
и ставаме с частица по-добри.
Дали така претегляме делата си
чрез истинските стойности... дали?

По Коледа сме щедри и очите ни
се спират там, където най-боли,
разбрали – не даряваме излишъци,
а ценното за нас, със жест свенлив.

По Коледа сме смели със мечтите си,
с надеждите, изречени наглас,
и вплели съкровеното в молитвите,
докосваме божественото в нас.

По Коледа... Но нека след гирляндите
остане малко светло от свещта,
запалваща и огъня на неразбраните,
и галещия зов на любовта...