Иде Коледа

Коледна  звезда, на масата  грее,
пламък надеждно,  потрепва от  свещта,
и свята Коледа  със нас  живее,
блика Вяра и идва веч радостта...

Ах, проблясква искра, нова надежда,
а небето осеня, чисти  дела...
И воля, и мъдрост да буди  душата,
с чиста, свята любов във сърцата...

Елена Калчева